HP-ARCH

HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.

co není ve Švejkovi zbývá na nás

PROFIL

Zabýváme se navrhováním a projektováním staveb a interiérů, designem nábytku a výstavních expozic a poskytujeme komplexní služby související s projektovou činností ve stavebnictví, organizací staveb a jejich realizací. Dlouhodobě se věnujeme školským a sportovním stavbám, stavbám pro bydlení, služby a obchod, autosalonům a stavbám pro zdravotnictví, průmysl a administrativu.

Naše řemeslo bereme velmi vážně, ale snažíme se to nepřehánět. I po letech nás to stále baví.

Svoje služby poskytujeme po celém území České republiky i v zahraničí, a to v češtině, němčině, francouzštině a angličtině.

Atelier vznikl v roce 2003 v Praze na Hanspaulce a následujících deset let úspěšně podnikal pod hlavičkou HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI s.r.o.
V roce 2013 se po rozchodu zakládajících společníků transformoval do své současné organizační a právní podoby a spolu s RH-ARCHITEKTI s.r.o. převzal veškeré závazky plynoucí z bývalé spolupráce svých zakladatelů. Atelier je pojištěn za škody způsobené z podnikání vč. retroaktivního krytí (za HH-ARCH) a dle dohody bývalých společníků je oprávněn užívat v plném rozsahu reference společnosti HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI s.r.o. z let 2003-2012.
Jednatelem a jediným společníkem je architekt Ondřej HAVLIS.

Hlavní činnosti společnosti:

 • Komplexní služby ve stavebnictví od zpracování investičních záměrů a architektonických studií až po realizace staveb, jejich vybavení a uvedení do provozu.
 • Architektonické návrhy staveb, interiérů a výstavních expozic.
 • Grafická prezentace návrhů včetně počítačových vizualizací, zhotovení 3D modelů, fotomontáží a animací.
 • Projektová činnost ve stavebnictví - komplexní zpracování projektové dokumentace staveb a interiérů vč. speciálních profesí - ve všech úrovních od architektonických návrhů, přes projekty pro územní řízení a stavební povolení až po technické prováděcí a výrobní projekty.
 • Speciální projekty sanací budov s výskytem azbestu, radonu apod.
 • Zpracování investičních záměrů, propočtů nákladů, výkazů výměr a projektantských rozpočtů.
 • Inženýrská činnost vedoucí k získání vyjádření dotčených orgánů státní správy a k zajištění příslušných správních rozhodnutí (územního rozhodnutí, stavebního povolení, uvedení stavby do provozu, kolaudace apod.)
 • Zpracování dokumentace pro veřejná výběrová řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.a souvisejících předpisů, organizace výběrových řízení na výběr dodavatele a jejich vyhodnocení.
 • Zpracování dokumentace pro výběrová řízení dle nového občanského zákoníku, organizace výběrových řízení na výběr dodavatele a jejich vyhodnocení.
 • Zprostředkování právních služeb v oboru stavebního a obchodního práva.
 • Realizace staveb jako hlavní manažer projektu, generální projektant, spolupráce při realizaci staveb, výkon autorského dozoru a technického dozoru investora.
 • Zajištění dodávek staveb, částí staveb, interiérů a nábytku včetně koordinace jejich realizace.
 • Zajištění dodávek a speciálních služeb z oblasti výtvarného umění, grafiky, umělecko průmyslového designu, stavební techniky a diagnostiky pozemních staveb.
 • Architektonické návrhy výstavních expozic včetně zajištění jejich realizace.


Našimi klienty jsou mimo jiné:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Městská nemocnice následné péče, Praha 9 - Vysočany
Městská část Praha 5
Městská část Praha 12
Městská část Praha - Šeberov
Město Krupka
Obec Luštěnice
Obec Všelibice
Městys Chotětov
Obec Kosořice
Město Benátky nad Jizerou
FIAT ČR, spol. s r.o.
FIAT ČR, spol. s r.o. Business Unit Alfa Romeo
FIAT ČR, spol. s r.o. Business Unit Lancia
Živnostenská banka, a.s. UniCredit Group
BONAVITA, spol. s r.o.
NH Car s.r.o.
Crocodille ČR, spol. s r.o.
Hotel Praha, a.s.
Zámek Dětenice
Stomatologie Macko s.r.o.
Steco Data, spol. s r.o.
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
Auto VMV s.r.o. Košice (SK)
BIODEGMA GmbH Stuttgart (DE)

© použitá fotodokumentace pochází z archivu HP-ARCH a z dílny atelieru FOTOKAT Ing.arch. Kateřiny UHROVÉ

aktualizováno 11.2020