HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201444

Sídlo: Vostrovská 625/18
16000 Praha 6 - Hanspaulka
Česká republika
IČ: 242 39 224
DIČ: CZ24239224
ID DS: vkemstn
Tel.: (+420) 233 336 219
GSM: (+420) 734 316 586
E-mail: info@hp-arch.cz
Jednatel: Ing.arch. Ondřej HAVLIS
autorizovaný architekt České komory architektů č. 03 181
o.havlis@hp-arch.cz
Partneři: Ing. Přemysl PECHANEC
p.pechanec@hp-arch.cz
Ing.arch. Marie ŘÍMALOVÁ
m.rimalova@hp-arch.cz

Concept, layout, design as well as all graphics, photos and text portions of this website are copyright protected ©
Changes to the contents of these pages or the distribution of copies of these pages is not permitted.
The use of these pages is limited to personal use only.