Centrální šatny výrobní haly BONAVITA, spol. s r.o.

studie - dispoziční uspořádání čistých a špinavých šaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12