Sídlo společnosti JVM

detail zpětně provětrávané fasády ze žulových kvádrů silničního formátu